ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ประวัติโรงพยาบาล
ประวัติโรงพยาบาล
โรงพยาบาลบ้านหลวงเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด10เตียงเริ่มก่อสร้างเดือนเมษายน2526 บนเนื้อที่ 17 ไร่ บ้านดอนหล่ายทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน สร้างเสร็จเมื่อเดือนกรกฏาคม 2529 เป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งที่ 4 ของ จ.น่านและได้รับยกระดับเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง เดือนเมษายน 2540 โดยได้ย้ายสถานที่ออกมาอยู่ในพื้นที่ บ้านป่าคาหลวง ม.2 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน โดยได้รับบริจาคที่ดินจากประชาชนและสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านหลวงจำนวนทั้งหมด 38 ไร่ 2 งาน 87 ตารางวา และเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2542 column6

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์. e-Document articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อเรา ---> โรงพยาบาลบ้านหลวง 191 ม.2 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ. น่าน 55190 Tel 054 - 761060 FAX 054 - 761221