ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

 ประกาศรับสม้คร พกส_ มิย_64 จำนวน 14 ตำแหน่ง.pdf
ข่าวประกาศ และผลงานวิชาการ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประกาศขยายเวลารับสมัครงาน จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานทำความสะอาด) และ พนักงานซักฟอก
ประกาศรับสมัครงาน จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานทำความสะอาด) และ พนักงานซักฟอก article
ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้article
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพarticle
กาดสีเขียว และพาดข้าว รพ.บ้านหลวง
กองข้าวโฮงยาบ้านหลวง (27/11/2560)
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
ปลูกดอกดาวเรือง (25601004)
Big Cleaning day (03102560)
บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ article
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวปะเภทเงินบำรุ่ง article
คณะผู้บริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ เข้าเยี่ยมชม รพ.บ้านหลวง
รับสมัครงาน
ดำนา ปี 60
ถอนต้นกล้าข้าว เพื่อเตรียม การดำนาปี60
อุ้ย ศรีมูล อายุยืน มาบริจาคให้โรงพยาบาล
เพาะต้นกล้าข้าว เพื่อเตรียม การดำนาปี60
ประชุม HA การดูแลผู้ป่วย
รพ.บ้านหลวงจะเปิดให้บริการ OPD แพทย์แผนไทย
อบรมสารวัตรอาหาร
คุณชนิล พฤกษาพิทักษ์กุล คุณจักรรัฐ เลิศโอภาส และคณะ บริจาคของ
600222 Big Cleaning day
สหกรณ์การเกษตรบ้านหลวงบริจาคเงิน 36000 บาท ให้ซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน
นายกิตติศักดิ์ วังคำ ผู้ช่วยไปรษณีย์ จังหวัดน่าน นายสงกรานต์ อายุยืน สมาชิกสภาองค์การส่วนจังหวัดน่า บริจาคเงิน และอุปกรณ์สำหรับติดตั้งทีวีดาวเทียม
บริจาคปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน
25590517_ซ่อมแซมรั้วโรงพยาบาลบ้านหลวง
25590516_BigCleaningDay
25590407_พระครูอดุลนันทสาร สุทธจิตโต บริจาคเครื่องออกซิเจน
ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุ ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ
การให้ยาละลายลิ่มเลือดสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด ST elevation 13-03-2559
25590301_เทปูนอาคารใหม่
รับสมัครบุคคลลูกจ้างรายคาบ ปฎิบัติงานทำความสะอาด
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวประเภทเงินบำรุง article
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ประเมินมาตรฐานอนามัยแม่ และเด็กระดับ
ประชุม HA โรงพยาบาลบ้านหลวง ปี 2558
ออกหน่วยให้บริการ พอ.สว.
รับบริจาคคอมพิวเตอร์ จากวัดพระธาตุกู่เขาเขียว
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว article
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ สอบคัดเลือกพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา
รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557
วันลอยกระทง ปี 2557
คุณศุภชัย ชุ่มใจ บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนไฟฟ้า
นิเทศเครือข่ายทารก รพ.บ้านหลวง
กิจกรรมดำนา ปลูกข้าว ปี 2556
กิจกรรมปลูกนา ปี 56
ตรวจสอบภายใน article
big cleaning day
งานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2556
วันพ่อแห่งชาติ ปี 2555 article
ประชุมการอ่านค่า EKG
เกี่ยวข้าว ไร่นาสวนผสม article
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ทานสลากภัต วัดหลวง
กิจกรรมสายใยรัก ในชุมชนบ้านนาหวาย
โครงการคัดกรอง มะเร็งเชลล์ตับและท่อน้ำดี อำเภอบ้านหลวง ระยะที่ 3
งานเกษียณ สาธารณสุขจังหวัดน่าน ปี2555
สรพ เยี่ยมโรงพยาบาลบ้านหลวง
วันแม่แห่งชาติ ปี 2555
อบรมการเก็บสิ่งส่งตรวจ
วัคซีนไข้หวัดใหญ่
ทีมพี่เลี้ยงเยี่ยมสำรวจงานคุณภาพโรงพยาบาลบ้่านหลวง
วัดต่อต้านยาเสพติดโลก
ทีมเครือข่ายกายภาพบำบัด น่าน ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนอัคคีภัย ปี 2555
เครื่องทำน้ำเย็น
ตรวจเยี่ยมโครงการศึกษาและบำบัดโรคมะเร็งเซลล์ตับและท่อน้ำดี ระยะที่ 2
คณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร จบใหม่ปี 2555 เยี่ยม รพ.บ้านหลวง
SIMPLE
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้แทนพระองค์ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เยี่ยมโรงพยาบาล
นิเทศงาน คปสอ บ้านหลวง
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านหลวง
ออกหน่วยให้ความรู้เรื่องมะเร็งตับ
โครงการศึกษาและบำบัดโรคมะเร็งเชลล์ตับและท่อน้ำดี ครั้งที่ 1
ปลูกข้าว
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเชียงราย
มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี article
งานแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บ้านหลวง-เชียงม่วน
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลและรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่โรงพยาบาล
มอบเงินช่วยเหลือผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
โรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียงarticleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อเรา ---> โรงพยาบาลบ้านหลวง 191 ม.2 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ. น่าน 55190 Tel 054 - 761060 FAX 054 - 761221