ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
 

 

 

 นายปฏิภาณ   ใจทา

 

  จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

 

     
นางกีรติกานต์  ก้อนจันทร์ นางสาวจิราพร   อุปถัมภ์ นางสาวภัควรัญชญ์   อุดนัน
นักเทคนิคการแพทย์  พนักงานห้องปฏิบัติการ นักเทคนิคการแพทย์


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อเรา ---> โรงพยาบาลบ้านหลวง 191 ม.2 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ. น่าน 55190 Tel 054 - 761060 FAX 054 - 761221