ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กลุ่มงานเวชปฏิบัติทั่วไป(แพทย์)
 
 

แพทย์

 

         

 

 

นายแพทย์กมล  พรมลังกา

 

    นายแพทย์สุรชาติ  สิทธิยศ    

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านหลวง

 

แพทย์

 

งานรังสีวิทยา

 
   
 

นายนิวัตร  ดู่อุด

 
 

พนักงานการแพทยและรังสีเทคนิค

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อเรา ---> โรงพยาบาลบ้านหลวง 191 ม.2 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ. น่าน 55190 Tel 054 - 761060 FAX 054 - 761221