ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กลุ่มงานทันตกรรม


 

ทันตแพทย์ชุมแสง วิภาพเสถียรกุล

 

ทันตแพทย์ณัฐธิดา ศรีประเสริฐ

ทันตแพทย์ชำนาญการ   ทันตแพทย์ 

 

 

นางสาวรจนา  สุดสม

 

นางสาวลินดา   สารเทพ

นักวิชาการสาธารณสุข

 

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

นายอนุกุล มงคคล

นายประดิษฐ์   อุปถัมภ์

นางสุรารักษ์   ชมภูชนะภัย

 

คนงาน

พนักงานประจำห้องทดลอง

คนงาน

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อเรา ---> โรงพยาบาลบ้านหลวง 191 ม.2 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ. น่าน 55190 Tel 054 - 761060 FAX 054 - 761221