ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กลุ่มงานทันตกรรม


 

ทันตแพทย์ณัฐธิดา ศรีประเสริฐ

 

ทันตแพทย์เชิดกิติพงษ์  จันดี

ทันตแพทย์ชำนาญการ   ทันตแพทย์ชำนาญการ 

 

 

 

นางสาวลินดา   สารเทพ

 

นางสาว วรพิน    นันภิวงค์

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ

 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายอนุกุล มงคล

นายประดิษฐ์   อุปถัมภ์

นางสุรารักษ์   ชุมภูชนะภัย

 

พนักงานบริการ

ผู้ช่วยทันตแพทย์

ผู้ช่วยทันตแพทย์

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อเรา ---> โรงพยาบาลบ้านหลวง 191 ม.2 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ. น่าน 55190 Tel 054 - 761060 FAX 054 - 761221