ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กลุ่มงานทันตกรรม


 

 

ทันตแพทย์ณัฐธิดา ศรีประเสริฐ

 

ทันตแพทย์เชิดกิติพงษ์  จันดี

ทันตแพทย์ชำนาญการ   ทันตแพทย์ชำนาญการ 

 

 

 

นางสาวลินดา   สารเทพ

 

นางสาว

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

 

นักวิชาการทันตสาธารณสุข

นายอนุกุล มงคคล

นายประดิษฐ์   อุปถัมภ์

นางสุรารักษ์   ชมภูชนะภัย

 

คนงาน

พนักงานประจำห้องทดลอง

คนงาน

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อเรา ---> โรงพยาบาลบ้านหลวง 191 ม.2 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ. น่าน 55190 Tel 054 - 761060 FAX 054 - 761221