ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและคอมพิวเตอร์
 

 

 
 

นางอำไพ สุดสม 

 
 

 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 
 

หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสารและคอมพิวเตอร์

 

 

 

นางสุรัตกานต์   ดู่อุด

นางสาวสุภาภรณ์   อุปถัมภ์

นายดิษพงษ์  ขัติยะ 

พนักงานบริการ 

เจ้าพนักงานสถิติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

                                                       

                                                               นางสาวสุมาลี   ดนัยดุริยะ

                                                                 เจ้าพนักงานเวชสถิติCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อเรา ---> โรงพยาบาลบ้านหลวง 191 ม.2 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ. น่าน 55190 Tel 054 - 761060 FAX 054 - 761221