ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 

 

 
 

นางอำไพ สุดสม 

 
 

 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 
 

หัวหน้าศูนย์ข้อมุลข่าวสาร

 

 

 

นางสุรัตกานต์   ดู่อุด

นางสาวสุภาภรณ์   อุปถัมภ์

นายดิษพงษ์  ขัติยะ 

พนักงานบริการ 

เจ้าพนักงานสถิติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงพยาบาลบ้านหลวง 191 ม.2 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ. น่าน 55190 Tel 054 - 761060 FAX 054 - 761221