ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและคอมพิวเตอร์
 

 

 
 

พว.อำไพ สุดสม 

 
 

 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 
 

หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสารและคอมพิวเตอร์

 

 

 

นางสุรัตกานต์   ดู่อุด

นางสาวสุภาภรณ์   อุปถัมภ์

                                                              

พนักงานบริการ 

เจ้าพนักงานสถิติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

                                                       

                                                               นางสาวสุมาลี   ดนัยดุริยะ

                                                                 เจ้าพนักงานเวชสถิติCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อเรา ---> โรงพยาบาลบ้านหลวง 191 ม.2 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ. น่าน 55190 Tel 054 - 761060 FAX 054 - 761221