ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
รายงานระบาดวิทยาประจำปี

ข้อมูลสาเหตุการป่วยด้วยโรคที่ต้องระวังทางระบาดวิทยา

 

ตารางที่ 14 สาเหตุการป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 15 อันดับแรก ปี พ.ศ. 2550 – 2552

 

อันดับ

สาเหตุการป่วย

ปี 2550

ปี 2551

ปี 2552

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

จำนวน

อัตรา

1

โรคอุจจาระร่วง

271

2228.93

333

2740.74

211

1743.04

2

โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ

258

2131.53

491

4041.15

132

1107.04

3

โรคตาแดง

51

421.35

22

181.07

0

0.00

4

โรคอาหารเป็นพิษ

53

421.35

241

1983.54

19

1107.23

5

โรคปอดปวม

26

214.16

13

107.00

25

206.54

6

โรคมือเท้าปาก

25

206.54

0

0.00

5

41.31

7

โรคงูสวัด

13

107.40

0

0.00

0

0.00

8

โรคคางทูม

7

57.83

3

24.69

0

0.00

9

โรคเลปโตสไปโรซีส

7

57.83

1

8.23

5

41.31

10

โรคไข้เลือดออก

4

33.05

28

230.45

0

0.00

11

โรคสุกใส

0

0.00

9

74.07

11

100.20

12

โรคมัยอีลอยด์โดซีส

0

0.00

4

33.05

0

0.00

13

โรควัณโรค

4

33.05

2

16.52

5

41.31

14

โรคติดต่อทางเพศ

1

8.26

0

0.00

5

41.31

15

โรคไข้สมองอักเสบ

1

8.26

0

0.00

0

0.00

รวม

 

 

 

 

 

 

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลรายงานทางระบาดวิทยากลุ่มงานเวชปฎิบัติครอบครัวและชุมชน

จากตรารางที่ 14 พบว่าอุจาระร่วง ยังเป็นสาเหตุการป่วยอันดับแรกของประชาชนในพื้นที่ แต่มีแนวโน้มที่จะลดลงเนื่องจากมีกิจกรรมสุขาภิบาลอาหารโดยมีสารวัตรอาหารในพื้นที่ส่วนโรคไข้เลือดออกก็สามารถควบคุมได้ปี 2552 เนื่องจากมีการเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายและการประสานงานกับ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวงในการควบคุมโรคคู่ไปด้วยกันส่วนโรควัณโรคมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นซึ้งต้องวางแผนการคัดกรองที่ครอบกลุ่มที่มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นส่วนโรคที่เริ่มเป็นปัญหาที่ชัดเจนมากขึ้นคือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

แผนภูมิที่  14  แสดงสาเหตุการป่วยด้วยโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก ปี พ.ศ.2550 - 2552

 

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลรายงานทางระบาดวิทยากลุ่มงานเวชปฎิบัติครอบครัวและชุมชน

 

จากตรารางที่ 14 พบว่าอุจาระร่วง ยังเป็นสาเหตุการป่วยอันดับแรกของประชาชนในพื้นที่ แต่มีแนวโน้มที่จะลดลงเนื่องจากมีกิจกรรมสุขาภิบาลอาหารโดยมีสารวัตรอาหารในพื้นที่ส่วนโรคไข้เลือดออกก็สามารถควบคุมได้ปี 2552 เนื่องจากมีการเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายและการประสานงานกับ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวงในการควบคุมโรคคู่ไปด้วยกันส่วนโรควัณโรคมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นซึ้งต้องวางแผนการคัดกรองที่ครอบกลุ่มที่มีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นส่วนโรคที่เริ่มเป็นปัญหาที่ชัดเจนมากขึ้นคือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อเรา ---> โรงพยาบาลบ้านหลวง 191 ม.2 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ. น่าน 55190 Tel 054 - 761060 FAX 054 - 761221