ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
ประกาศรับสมัรพนักงานจ้างเหมาบริการ article

ประกาศรับสมัรพนักงานจ้างเหมาบริการ.pdf
ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ขยายเวลารับสมัครงานพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพันกงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนสวน
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนสวน
ขยายเวลารับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประกาศจากงานทันตกรรม รพ.บ้านหลวง article
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง article
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป article
ประกาศ รายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้article
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็น พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้article
บัญชีรายชื่อผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(พนักงานขับรถยนต์) article
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(พนักงานขับรถยนต์)article
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(พนักงานขับรถยนต์)article
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ(พนักงานขับรถยนต์)article
บัญชีรายชื่อผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการarticle
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการarticle
โครงการสมทบทุนก้าวคนละก้าวกับ พี่ตูน (2560/12/15)
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอบ้านหลวง
BigCleaningDay (2560/11/30)
เกี๋ยวข้าว รพ.บ้านหลวง (25601122)
เวทีนำเสนองานวิชาการ คปสอ.บ้านหลวง ปี60
วันแม่แห่งชาติ 2560
Big cleaning day for mon
ประกาศราคากลางและจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องทันตกรรม
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดคุณลักษณะเครื่อง Radain warmer
กำหนดราคากลาง ยูนิตทำฟัน
กำหนดราคากลาง เครื่องเอ็กซเรย์ฟันในช่องปาก
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ประกาศโรงพยาบาลบ้านหลวง นโยบายมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาคาร สิ่งแวดล้อมและเครื่องมือแพทย์
25600517_สสจ นิเทศ คป.สอ.บ้านหลวง
25600418 สรงน้ำพระรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
การขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด และเสื่อมสภาพ
เรื่อง ชี้แจงทำความเข้าใจกรณีการแอบอ้างใช้ข้อมูลโรงพยาบาลบ้านหลวง เพื่อใช้ในการขอเลขที่บัญชีจากบุคคลภายนอก article
25600224 ทีม IS เข้าเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การรับรองคุณภาพ
ทีมพะเยาตรวจบัญชี รพ.บ้านหลวง
ผู้ตรวจมาเยี่ยม รพ.บ้านหลวง
สวัสดีปีใหม่ 2560
รพ.บ้านหลวงได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 บันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ ภายใน 48 ชั่วโมง ปี 2558
ขนย้ายข้าวที่เกี่ยวเสร็จ (2 ธ.ค. 2559)
6 ต.ค. 2016 งานเกษียณพ่อปลั่ง สุขยิ่ง
25590706_10ปีโบทูลิซึม
25590627_นิเทศงาน คปสอ.บ้านหลวง
25590616_การเยี่ยมเพื่อประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพ ขั้น2
รดน้ำดำหัว 25590426
ทำบุญอาคารประชาร่วมใจ 10-03-2559
25580111_ทอดผ้าป่าสามัคคีปรับปรุงอาคารส่งเสริมสุขภาพ กายภาพบำบัด
25581228_มหกรรมคุณภาพ HA Simple
ตรวจติดตามมาตรฐานเทคนิคการแพทย์ 2555 โรงพยาบาลบ้านหลวง
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
นายเกรียงศักดิ์ ทะศรีแก้ว บริจาคเตียง และที่นอนลม
อบรม MERS CoV
คณะตรวจราชการ_จากกระทรวงสาธารณสุข
รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ วันที่ 23 เมษายน 2558 article
ทำบุญโรงพยาบาลบ้านหลวง ประจำปี 2558 article
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557
ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เยี่ยมโรงพยาบาลบ้านหลวง
กิจกรรมทำความสะอาด รพ.
ประชุม คปสอ
บริจาคเก้าอี้
กีฬาสาธารณสุขสายกลาง บ่อหว้าเกมส์ แม่จริม 56
บริจาคของ
บริจาคของ
วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556
ทำความสะอาดและกำจัดลูกน้ำยุงลาย
อบรม ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation : CPR)
นิเทศงาน คปสอ.บ้านหลวง
งานกีฬาสาธารณสุขสายกลาง
คณะ รพ.ร้อยเอ็ด เยี่ยม โครงการวิจัยฯ
นวดข้าว ไร่นาสวนผสม article
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ article
ประเมิน รพ.สายใยรักแห่งครอบครัว
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การคีย์ข้อมูล HOSxP,HOSxP_PCU
งานแพทย์แผนไทย เปิดบริการด้านการดูแลมารดาหลังคลอด
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์ จำกัด บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์
วันปิยมหาราช article
ศึกษาดูงานอาหารปลอดภัย
บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์
ประกาศผลสอบคัดเลือก
โครงการส่งเสริมศิลธรรม คุณธรรม และภาวะผู้นำในองค์กร article
ทีมนิเทศ จาก สปสช.เชียงใหม่
โรคติดเชื้อไวรัสเอ็นเทอโร: โรคมือเท้าปาก
นิเทศติดตาม คปสอ. อำเภอบ้านหลวง
บริจาคโลหิต
ออกหน่วย พอสว.
ประกาศผล การคัดเลือก นักกายภาพบำบัด
ประชุุม คปสอ.อำเภอบ้านหลวง ประจำเดือน มิถุนายน 2555
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด
ประกาศรับสมัคร นักกายภาพบำบัด
เลี้ยงรับ - เจ้าหน้าที่ รพ.บ้านหลวง
ทีมนิเทศเครือข่ายทารกแรกเกิดจังหวัดน่าน เยี่ยม รพ.บ้านหลวง
รายงานผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน อำเภอบ้านหลวง
ออกตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค อำเภอบ้านหลวง
งานแถลงข่าวความก้าวหน้าโครงการศึกษาและบำบัดโรคมะเร็งเซลล์ตับและท่อน้ำดี
ประชุมเตรียมรับสาธารณภัยหมู่
ผู้แทนพระองค์ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานผ้าห่ม ณ อำเภอบ้านหลวง
เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
นักศึกษาฝึกงาน
ประชุมสรุปผลการเนินงานโครงการศึกษาและบำบัดโรคมะเร็งเชลล์ตับและท่อน้ำดี
วันพ่อแห่งชาติ2554
วันปิยมหาราช
ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวสุริยะสาร article
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติปี 2554
คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 16
ออกหน่วยช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม น่าน
big cleaning article
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต. บ้านบุปผาราม
อุบัติเหตุต้นไม้ล้มท้บรถโรงพยาบาล
ประเมินสถานะทางการเงิน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เยี่ยมโรงพยาบาลบ้านหลวง
พีธิบายศรีสู่ขวัญต้อนรับ และเลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ศึกษาข้อมูลโรคมะเร็ง ณ โรงพยาบาลบ้านหลวง
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านหลวงและสมาชิก พอ.สว เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ ณ โรงเรียนบ้านหลวง
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านหลวง เตรียมงานและจัดสถานที่รับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ฯ
ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่
งานกีฬาสายกลาง
ประกาศผลคะแนนผู้สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ article
บริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้
โรงพยาบาล 3 s
บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ article
โครงการสุขภาพภูฟ้า
อบรม โปรแกรม HOSxparticle
โรงพยาบาลได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ติดต่อเรา ---> โรงพยาบาลบ้านหลวง 191 ม.2 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ. น่าน 55190 Tel 054 - 761060 FAX 054 - 761221